NAV – Inkluderingspakken

Inkluderingspakken er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen.

Målet er rett kandidat til rett jobb – på kort tid. Nøkkelen til å få til dette er en tydelig fordeling av arbeidsoppgavene og rekkefølgen på disse. Ved bruk av inkluderingspakken kan formidling utføres på under 4 uker. Inkluderingspakken sikrer også god oppfølging underveis og en god avslutning av arbeidstreningen.

Nettsiden har tilpasset format til mobil/nettbrett.

Rask inkludering i norsk arbeidsliv er avgjørende for å lykkes med integrering. I inkluderingspakken har arbeidsgivere og formidlere et verktøy som gjør dette arbeidet så godt og effektivt som mulig. - Joachim Vesthaug, prosjektleder, Grønn innkludering

Denne nettsiden er laget i samarbeid med grafisk designer Vibeke Frid.

Kunde: Joachim Vesthaug – Prosjektleder, NAV Vest-Viken

No Comments

Post A Comment